Oběhová čerpadla Grundfos

Grundfos je největším výrobcem oběhových čerpadel na světě.

Výrobní program GRUNDFOS

  • Otopné a horkovodní systémy
  • Chladící a klimatizační systémy
  • Použití v průmyslu
  • Zvyšování tlaku a doprava kapalin
  • Zásobování vodou z podzemních zdrojů
  • Zásobování domácností vodou
  • Splaškové a odpadní vody
  • Oblast ochrany životního prostředí
  • Dávkování
  • Systémy s obnovitelnými zdroji energie